Friday, March 30, 2012

SISTEM FAIL LINUS

Sistem fail Program Literasi Dan Numerasi (LINUS)

1. FAIL INDUK
-Jawatankuasa LINUS/CARTA ORGANISASI
-Minit Curai
-Laporan Kursus Dalaman
-Minit Mesyuarat
-Takwim/Pelan Tindakan
-Pelunjuran sasaran
-Surat Pekeliling-punca kuasa
-Surat-Menyurat
-Biodata Guru
-Jadual Waktu (GUru dan Kelas)
-Jadual Pencerapan/Pemantauan
-Instrumen pemantauan

2.FAIL KEPUTUSAN SARINGAN
-Borang Pelaporan Penguasaan Individu Murid (BPPI)
-Borang maklumat Sekolah(Borang A)
-Borang Rumusan Sekolah (Saringan LINUS LITERSI-Borang 1)
-Borang Rumusan Sekolah (Saringan LINUS NUMERASI- Borang 2)
Borang Analisis Penguasaan Murid/Senarai Semak Kemajuan Pencapaian Murid : (Tahap penguasaan setiap kontruk) Literasi dan Numerasi (Saringan 1/2/3)
-Borang Rumusan Program LINUS (Penentuan kumpulan Murid)

3. FAIL MAKLUMAT PERIBADI MURID LINUS
-Borang maklumat peribadi Murid LINUS - cetak dari SSM
-Rekod /Surat Pemeriksaan Doktor *Literasi dan Numerasi fail berasingan

4. FAIL BAHAN-BAHAN LINUS
-Modul Guru
-Modul Murid
-Soalan-soalan Saringan
-Instrumen-instrumen saringan
-bahan konsep LINUS

No comments: